Dodatki energetyczne-zmiany

Treść

Zmiany w dodatkach energetycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. ( Dz.U.2022, poz.2687) zmieniono art.15 ustawy o dodatku osłonowym:

Art.15. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa  w art.5c ustawy zmienionej w art.9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie nin. ustawy do dnia 31.12.2023r.  pozostawia się bez rozpoznania.